Här kan du ladda hem och läsa utgivna nummer av QUA.

Redaktören för QUA, SM4FNK Lasse har tyvärr "sagt upp sig". Vi tackar för den tid som varit och söker nu en ny redaktör. Är du intresserad så kontakta någon i styrlsen.

2012
QUA 2012 Nr 1 Ur innehållet:Redaktionellt, Höstmötet, Eskilstuna mm.
QUA 2012 Nr 2 Ur innehållet:Redaktionellt, LM-helgen, Loppisen och Björnmötet.

Sedan april 1998, alltså i 14 år, har Bosse SM4SEF varit redaktör för QUA:n. Det är en ansenlig tid och även det längsta någon har innehaft posten.

Vi tackar dig Bosse för all trevlig läsning under årens lopp och hoppas att vi även i framtiden får njuta av något alster från din penna! TACK!

2011
QUA 2011 Nr 1 Ur innehållet: Årsmötet, Test-resultat och historisk återblick.
QUA 2011 Nr 2 Ur innehållet: LME field-day, Loppisen, Portabeltesten, Antennprojektet, Till salu mm.
QUA 2011 Nr 3 Ur innehållet: D-star på "Klätten", SMFF, Resereportage, Byggprojekt mm
QUA 2011 Nr 4 Ur innehållet:Redaktionellt, Höstmötet.
2010
QUA 2010 Nr 1 Årsmötet, QRM-jakt, Hjärnjympa, Sunnerepeatern, Morokulien.
QUA 2010 Nr 2 Sunnerepeatern fördjupning
QUA 2010 Nr 3 Ny antennpark, Sommaren i bilder.
QUA 2010 Nr 4 Höstmötet och en bantningskur.
2009
QUA 2009 Nr 1 Div. protokoll, LM Eriksson - the story, Skat-jakt, Eskilstuna, Sex-aktiviteter.
QUA 2009 Nr 2 Analys av patienttäcke, Läsarbrev och problemlösningar, Fisk i folie, Årets LME-äventyr.
QUA 2009 Nr 3 SK4IL i Morokulien, AM-testen & portabeltesten, hemma hos-reportage.
QUA 2009 Nr 4 En kväll på postkontoret, Elektronröret, Carl Radiokontroll, JOTA i Fagerås.
2008
QUA 2008 Nr 1 SM4VOZ:s museum, Besök på Heden, D-Star SM4FPD
QUA 2008 Nr 2 SM4-möte i Karlstad, LM/ 2008, Radioskolan, Medlemslista.
QUA 2008 Nr 3 Kåserier, tester och utflykter, Loppisen, PR för vår hobby mm.
QUA 2008 Nr 4 Lussekatten 2008, JOTA i Fagerås, Rörkampen, Stadgar, Teknikspalt mm.
2007
QUA 2007 Nr 1
QUA 2007 Nr 2
QUA 2007 Nr 3 Morokulien, Loppis, Vittjärn, Hästkväll, OLD QSL.
QUA 2007 Nr 4 Batterivakten, PSK på 2-mb.
2006
QUA 2006 Nr 1
QUA 2006 Nr 2
QUA 2006 Nr 3
QUA 2006 Nr 4
QUA 2006 Nr 5
2005
QUA 2005 Nr 1
QUA 2005 Nr 2
QUA 2005 Nr 3
QUA 2005 Nr 4
2004
QUA 2004 Nr 1
QUA 2004 Nr 2
QUA 2004 Nr 3
QUA 2004 Nr 4
2003
QUA 2003 Nr 1
QUA 2003 Nr 2
QUA 2003 Nr 3
2002
QUA 2002 Nr 1
QUA 2002 Nr 2
QUA 2002 Nr 3
QUA 2002 Nr 4
2001
QUA 2001 Nr 1
QUA 2001 Nr 2
QUA 2001 Nr 3
QUA 2001 Nr 4
2000
QUA 2000 Nr 1
QUA 2000 Nr 2
QUA 2000 Nr 3
QUA 2000 Nr 4
QUA 2000 Nr 5
1999
QUA 1999 Nr 1
QUA 1999 Nr 2
QUA 1999 Nr 3
QUA 1999 Nr 4
QUA 1999 Nr 5
1998
QUA 1998 Nr 1
QUA 1998 Nr 2
QUA 1998 Nr 3
QUA 1998 Nr 4
QUA 1998 Nr 5
1997
QUA 1997 Nr 1
QUA 1997 Nr 2
QUA 1997 Nr 3
QUA 1997 Nr 4
QUA 1997 Nr 5
1996
QUA 1996 Nr 1
QUA 1996 Nr 2
QUA 1996 Nr 3
QUA 1996 Nr 4
QUA 1996 Nr 5
1995
QUA 1995 Nr 1
QUA 1995 Nr 2
QUA 1995 Nr 3
QUA 1995 Nr 4
1994
QUA 1994 Nr 1
QUA 1994 Nr 2
QUA 1994 Nr 3
1993
QUA 1993 Nr 1
QUA 1993 Nr 2
QUA 1993 Nr 3
1992
QUA 1992 Nr 1
QUA 1992 Nr 2
QUA 1992 Nr 3
QUA 1992 Nr 4
1991
QUA 1991 Nr 1
QUA 1991 Nr 2
QUA 1991 Nr 3
1990
QUA 1990 Nr 1
QUA 1990 Nr 2
QUA 1990 Nr 3
QUA 1990 Nr 4
1989
QUA 1989 Nr 1-2
QUA 1989 Nr 3
QUA 1989 Nr 4
1988
QUA 1988 Nr 1-2
QUA 1988 Nr 3-4
1987
QUA 1987 Nr 1-2-3
QUA 1987 Nr 4-5
1986
QUA 1986 Nr 1-2
QUA 1986 Nr 3
QUA 1986 Nr 4
QUA 1986 Nr 5
1985
QUA 1985 Nr 1-2-3
QUA 1985 Nr 4-5
1984
QUA 1984 Nr 1
QUA 1984 Nr 2
QUA 1984 Nr 3
QUA 1984 Nr 4
QUA 1984 Nr 5
1983
QUA 1983 Nr 1
QUA 1983 Nr 2
QUA 1983 Nr 3
QUA 1983 Nr 4
QUA 1983 Nr 5
1982
QUA 1982 Nr 1
QUA 1982 Nr 2
QUA 1982 Nr 3
QUA 1982 Nr 4
QUA 1982 Nr 5
QUA 1982 Nr 6
1981
QUA 1981 Nr 1
QUA 1981 Nr 2
QUA 1981 Nr 3
QUA 1981 Nr 4
QUA 1981 Nr 5
QUA 1981 Nr 6
QUA 1981 Nr 7
1980
QUA 1980 Nr 1
QUA 1980 Nr 2
QUA 1980 Nr 3
QUA 1980 Nr 4
QUA 1980 Nr 5
QUA 1980 Nr 6
1979
QUA 1979 Nr 1
QUA 1979 Nr 2