Styrelsen för SK4IL består av:
Ordförande SA4AVS Christer Rydholm Mail till Christer R
V. Ordf. SA4CEY Anders Granholm Mail till Anders
Sekreterare SM4SEF Bo Kahnberg Mail till Bo
Kassör SA4FBO Bertil Fjordensjö Mail till Bertil
Ledamot SM4MWH Leif Schönning Mail till Leif
Suppleant 1 SM4FNK Lars Stolpe Mail till Lars Stolpe
Suppleant 2 SA4CDK Gunnar Hultström Mail till Gunnar
Revisor SA4BYH Hans Melcher Mail till Hans
Revisor-suppleant SA4CDC Catarina Lundblad Mail till Catarina
Övriga funktionärer
QUA-redaktör Vakant -
Web-redaktör SA4CEY Anders Granholm Mail se ovan
QSL Utgående SM4SEF Bo Kahnberg Mail se ovan
Stationsansvarig
Materialförvaltare
och Repeateransvarig
SA4AVS Christer Rydholm Mail se ovan
Övrigt Vårt Bg-nummer: 5175-4695