Styrelsen för SK4IL består av:
Ordförande SA4AVS Christer Rydholm Mail till Christer R
V. Ordf. SM4XFT Thomas Wallgren Mail till Thomas
Sekreterare SA4CDK Gunnar Hultström Mail till Gunnar
Kassör SA4CDC Catarina Lundblad Mail till Catarina
Ledamot Vakant
Suppleant 1 SA4BYH Hans Melcher Mail till Hans
Suppleant 2 SM4PIH Lennart Bergström Mail till Lennart
Revisor SM4CTT Gösta Larsson Mail till Gösta
Revisor-suppleant SA4CEY Anders Granholm Mail till Anders
Övriga funktionärer
QUA-redaktör Vakant -
Web-redaktör SA4CEY Anders Granholm Mail se ovan
QSL Utgående SM4SEF Bo Kahnberg Mail till Bo
Stationsansvarig
Materialförvaltare
och Repeateransvarig
SA4AVS Christer Rydholm Mail se ovan
Övrigt Vårt Bg-nummer: 5175-4695