Styrelsen för SK4IL består av:
Ordförande SA4AVS Christer Rydholm Mail till Christer
V. Ordf. SA4CEY Anders Granholm Mail till Anders
Sekreterare SM4SEF Bo Kahnberg Mail till Bo
Kassör SA4FBO Bertil Fjordensjö Mail till Bertil
Ledamot SM6POP Anders Karlsson Mail till Anders
Suppleant 1 SA4UNA Alexander Nevalainen Mail till Alexander
Suppleant 2 SA4DHT Dirk Handzic
Revisor SA4BYH Hans Melcher Mail till Hans
Revisor-suppleant SA4CDC Catarina Lundblad Mail till Catarina
Övriga funktionärer
Web-redaktör SA4CEY Anders Granholm Mail se ovan
QSL Utgående SM4SEF Bo Kahnberg Mail se ovan
Stationsansvarig
Materialförvaltare
och Repeateransvarig
SA4AVS Christer Rydholm Mail se ovan
Övrigt Vårt Bg-nummer: 5175-4695