Det finns QSL-kort i klubblokalen till nedanstående signaler: