Det finns QSL-kort i klubblokalen till nedanstående signaler:

SA4AVE.