Klubbvärdar för 2020:

Call / vecka
SA4CEY   2  5  8  11  14  17  20  23
SA4AVS   3  6  9  12  15  18  21  24
SA4SEF    4  7  10  13  16  19  22