Klubbvärdar för 2021:

Call / vecka
SA4AVS   39  42  45  48  51
SA4CEY   40  43  46  49  52
SA4SEF    41  44  47  50