Klubbvärdar för 2019:

Call / vecka
SA4AVS   9  12  15  18  21  24  27  30  33
SA4CEY   10  13  16  19  22  25  28  31  34
SA4SEF   11  14  17  20  23  26  29  32  35