På gång.

Planerade aktiviteter i SK4IL.


Torsdagen den 4 juli 2019.

Avslutning inför sommaruppehållet.
Klubblokalen kl 19:00