På gång.

Planerade aktiviteter i SK4IL.


Tisdagar och ibland torsdagar, hösten 2020.

CW-övning.
För att hålla lite liv i vår CW-kurs gör vi en liten övning 15 minuter
före radiosambandet som brukar vara på tisdagar (ibland torsdagar).
Start den 27/10.
Här finns mer information.