På gång.

Planerade aktiviteter i SK4IL, mm.


Onsdag 13 september 2023
Klubbträff, klubblokalen 18:30.


Lördag 7 oktober 2023
DL4-möte, Forshaga.