På gång.

Planerade aktiviteter i SK4IL.


Torsdagen den 11 april 2019.

Medlemsmöte.


Torsdagen den 25 april 2019.

Styrelsemöte.