SK4IL:s historiska del.

Här presenteras lite material av historiskt slag.

Vi har skannat några gamla klubbtidningar, och vi
startar med det allra första numret av klubbtidningen.
QUA 1979 Nr 1
QUA 1979 Nr 2

QUA 1980 Nr 1
QUA 1980 Nr 2
QUA 1980 Nr 3
QUA 1980 Nr 4
QUA 1980 Nr 5
QUA 1980 Nr 6

QUA 1981 Nr 1
QUA 1981 Nr 2
QUA 1981 Nr 3
QUA 1981 Nr 4
QUA 1981 Nr 5
QUA 1981 Nr 6
QUA 1981 Nr 7

QUA 1982 Nr 1
QUA 1982 Nr 2
QUA 1982 Nr 3
QUA 1982 Nr 4
QUA 1982 Nr 5
QUA 1982 Nr 6

QUA 1983 Nr 1
QUA 1983 Nr 2
QUA 1983 Nr 3
QUA 1983 Nr 4
QUA 1983 Nr 5

QUA 1984 Nr 1
QUA 1984 Nr 2
QUA 1984 Nr 4
QUA 1984 Nr 5

QUA 1985 Nr 1-2-3
QUA 1985 Nr 4-5


Klubben startades den 28:e januari 1975, och var då en personalklubb på Rayon-fabriken i Älvenäs.
Klubbens första ordförande var Karl Otto Österberg SM4KLKlubbens första QTH låg på Gökhöjden i Älvenäs.
Här genomfördes mycket utbildning för radioamatörer.


Efter att huset på Gökhöjden blev sålt tvingades man flytta.
Det nya QTH:t var i Grönbergs gamla skola i Grums.

Därefter hamnade man till slut i nuvarande lokaler på Karba.
Idag består klubben av ca 40 medlemmar, både med och utan licens.